Oprogramowanie EnergyPRO

Tworzymy analizy wielowymiarowych projektów energetycznych

Pakiet oprogramowania specjalistycznego energyPRO działa w środowisku Windows, służącym do opracowywania łączonych analiz techniczno-ekonomicznych oraz optymalizacji projektów kogeneracyjnych i trigeneracyjnych, jak również do innych złożonych projektów energetycznych wraz z podłączeniem zasilania energii elektrycznej i cieplnej (para, gorąca lub zimna woda) z różnych jednostek generujących energię.

EnergyPRO jest zazwyczaj wykorzystywany do przeprowadzania analiz techniczno-ekonomicznych zróżnicowanych projektów energetycznych, takich jak np. lokalne ciepłownie kogeneracyjne dysponujące silnikami gazowymi połączonymi z kotłami i zbiornikami akumulacyjnymi, przemysłowe ciepłownie dostarczające energię elektryczną, parę wodną i gorącą wodę, zakłady kogeneracyjne z chłodzeniem absorpcyjnym (trigeneracja), biogazownie CHP oraz kogeneracyjne ciepłownie biomasowe. Oprogramowanie umożliwia także analizę i obsługę innych rodzajów projektów, takich jak np. projekty geotermalne, fotowoltaiczne czy wiatrowe.

Korzystanie z pakietu oprogramowania energyPRO umożliwia również uwzględnienie korzyści wynikających z magazynowania wygenerowanej już energii. Doświadczenie licznych projektów kogeneracyjnych i trigeneracyjnych ukazuje, że magazynowanie wytworzonej energii może podwyższyć wykonalność projektu nawet o 30-40%, o ile występują różnice w codziennym koszcie zużywanej energii.


energypro3

Szeroki zakres danych

Użytkownik energyPRO może wprowadzić do systemu szeroki zakres danych dotyczących najróżniejszych rodzajów zakładów energetycznych, danych dotyczące stopniodni i innych warunków zewnętrznych, wymagań i profili, strategii operacyjnej, struktur taryfowych, przychodów i kosztów operacyjnych, inwestycji i założeń finansowych, amortyzacji oraz modeli podatkowych w ramach jednej kalkulacji.

Analiza wielu zmiennych

Oprogramowanie energyPRO umożliwia także powiązanie ze sobą różnych zmiennych, takich jak temperatura otoczenia, temperatura odczuwalna czy wzrost temperatury w pomieszczeniu na skutek promieniowania słonecznego, co w efekcie daje niezwykle precyzyjne techniki modelowania. Bazując na danych wejściowych, unikatowe oprogramowanie energyPRO optymalizuje działalność zakładu na podstawie parametrów technicznych i finansowych, celem opracowania szczegółowej specyfikacji dostaw energii w zależności od zapotrzebowania, łącznie ze zużyciem ciepła, chłodu i energii elektrycznej.

Generowanie planów finansowych

Pakiet oprogramowania energyPRO zawiera także funkcję generowania szczegółowych planów finansowych w standardowym formacie akceptowanym przez banki międzynarodowe i fundusze. W ramach tej opcji są dostępne: prezentacja wyników operacyjnych z projektów, miesięczne przepływy pieniężne (do 40 lat), rachunek zysków i strat, bilans oraz kluczowe wskaźniki inwestycyjne, takie jak NPV, IRR oraz okres zwrotu. Oprogramowanie umożliwia użytkownikowi obliczenie oraz wygenerowanie raportu dotyczącego emisji (CO2, NOX, SO2, etc.) dla danego projektu.

Szata graficzna energyPRP jest przejrzysta i przyjazna Użytkownikowi. Podczas pracy nad projektem jest wyświetlany jego zarys, natomiast na cele dokumentacji jest tworzona prezentacja graficzna. Pakiet oprogramowania składa się z kilku modułów. 


Księgowość

Długoterminowe rachunki zysków i strat oraz bilanse

Projekt

Kalkulacja i optymalizacja produkcji oraz wskaźników ekonomicznych w instalacji energetycznej

Finanse

Inwestycje, finansowanie, przepływy pieniężne, podstawowe dane inwestycyjne

Działalność operacyjna

Optymalizacja energii, praca w trybie dziennym lub tygodniowym

Region

Kalkulacje energetyczne i ekonomiczne dla kilku lokalizacji lub na bazie regionalnej 

Rynki

Symulacja działania instalacji energetycznej na kilku rynkach energetycznych


Warsztaty dla firm oraz instytucji: „Oprogramowanie energyPRO. Modelowanie i optymalizacja projektów energetycznych.” 

Zapraszamy firmy oraz instytucje na warsztaty z modelowania i optymalizacji projektów energetycznych za pomocą oprogramowania energyPRO. Warsztaty przeznaczone są dla przedsiębiorców i niezależnych wytwórców energii, specjalistów ds. inwestycji, bankowców, specjalistów instytucji finansujących, audytorów i agencji energetycznych oraz pracowników naukowych uczelni wyższych. 

energypro2

Z pakietu energyPRO korzystają m.in.: Politechnika Warszawska, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A., Geothermal Energy Resources Sp. z o.o., Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Państwowej Akademii Nauk, Politechnika Częstochowska, ABB Electric A/S, DONG Energy A/S, E.ON Danmark A/S, Danfoss A/S, RAMBOLL Danmark A/S, GE Jenbacher, EnviTec Energy, EDF Energy.


Ren Ventures Sp. z o.o. jest preferowanym partnerem EMD International A/S w Polsce - duńskiego przedsiębiorstwa, które jest właścicielem i dostawcą oprogramowania energyPRO. Nasz zespół świadczy usługi wsparcia we wdrażaniu i użytkowaniu pakietu  oprogramowania energyPRO w polskiej wersji językowej. 

Broszura informacyjna enrgyPRO

Program warsztatów