Powiązani kapitałowo

Integrator rozwiązań w branży OZE

Rozwój projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii wymaga kompleksowego podejścia. Podejście to musi mieć swoje odbicie w realizacji planowanego przedsięwzięcia, odpowiednich kompetencjach i zasobach kadrowych oraz zastosowaniu nowoczesnych i wysoko sprawnych technologii. Na bazie długoletnich doświadczeń i szerokiej współpracy ze środowiskiem projektantów, instalatorów, wykonawców oraz świata nauki powstała grupa spółek powiązanych kapitałowo, której celem jest integracja usług konsultingu i generalnego wykonawstwa projektów w zakresie rozproszonej energetyki odnawialnej.

Ren Ventures Sp. z o.o. posiada udziały w spółkach specjalizujących się w poszczególnych technologiach z zakresu odnawialnych źródeł energii.


RenCraft Sp. z o.o. koncentruje swoją działalność na energetycznym wykorzystaniu biomasy i słońca. Spółka jest generalnym przedstawicielem lidera europejskiej branży kotłów grzewczych opalanych biomasą (pellet, zrębki, brykiet) - HDG Bavaria GmbH. Portfolio produktów stanowią także pompy ciepła, kotłownie kontenerowe, kolektory słoneczne, urządzenia do przygotowania i suszenia biomasy oraz chłodziarki absorpcyjne i agregaty grzewczo-chłodzące. Firma wykonuje również projekty z zakresu kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Oferuje także ekonomicznie i ekologicznie zaopatrzenie obiektów w media energetyczne – ciepło, prąd i chłód, wytwarzane w nowoczesnych ciepłowniach biomasowych.

 


 

RenBio Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania i budowy biogazowni na odpady przemysłowe, komunalne i rolnicze. Firma wykonuje m.in. studia wykonalność projektów i harmonogramy inwestycji, przygotowuje dokumentację przetargową oraz pełni funkcję nadzorcy projektu na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

 


RenVolt Sp. z o.o. oferuje usługi i produkty pozwalające na produkcję energii elektrycznej z wiatru i słońca. Zakres działalności usług skierowanych do inwestorów prywatnych i publicznych obejmuje przede wszystkim kompleksowe wykonanie farmy fotowoltaicznej w systemie "pod klucz". Oprócz wysokiej jakości paneli fotowoltaicznych spółka dostarcza małe turbiny wiatrowe. RenVolt wraz z siostrzaną firmą RenCraft wybudowała największą dachową elektrownię fotowoltaiczną w Polsce w 2012 roku (GPW S.A. w Rudzie Śląskiej, moc 311 kWp).

 


100%

POLSKI KAPITAŁ