Nasze usługi

Rozwój projektów Odnawialnych Źródeł Energii

Prowadzimy proces inwestycyjny w zakresie poprawy efektywności energetycznej obiektów oraz budowy i eksploatacji odnawialnych źródeł energii od wstępnych koncepcji po pozwolenie na użytkowanie. Promotorom rozproszonej energetyki odnawialnej oferujemy współpracę w zakresie rozwoju projektów budownictwa o niskim zapotrzebowaniu na energię oraz aktywnego energetycznie, ciepłowni i elektrociepłowni biomasowych, ciepłowni i elektrociepłowni biogazowych, ciepłowni i elektrociepłowni geotermalnych, elektrowni fotowoltaicznych oraz odzysku odpadowej energii cieplnej.


 

Koncepcje wstępne

Wariantowe analizy techniczno-ekonomiczne

Studia wykonalności

Programy funkcjonalno-użytkowe

Projekty budowlane i wykonawcze

Wnioski o dofinansowanie z dedykowanych funduszy


Oferujemy również współpracę w zakresie specjalistycznego doradztwa i konsultingu jako partner zewnętrzny, wg uzgodnionej stawki za jednostkę czasu pracy.

W ramach grupy kapitałowej prowadzimy pełny proces inwestycyjny do uzyskania pozwolenia na użytkowanie - bierzemy rzeczywistą odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych rezultatów.