O nas

Ren Ventures Sp. z o.o.  jest firmą inicjującą i rozwijającą projekty i przedsięwzięcia biznesowe, przede wszystkim w zakresie odnawialnych źródeł energii. W tym polu koncentrujemy się na energetycznym wykorzystaniu biomasy, biogazu, wiatru i słońca a także na odzysku energii cieplnej z procesów technologicznych. Swoją kompetencję postrzegamy przede wszystkim w zrozumieniu technologii obiektów i urządzeń.

W sferze naszej aktywności znajdują się również projekty z zakresu informatyki i telemechaniki, które mogą zostać wykorzystane w zakresie obsługi rozproszonych źródeł energii. Dla inicjatyw naszych Klientów oraz własnych poszukujemy finansowania na rynkach kapitałowych, a także z krajowych i europejskich funduszy celowych.

Pracujemy w nie sformalizowanych warunkach, koncentrując się na poszukiwaniu rozwiązań, podejmowaniu decyzji i ich wdrażaniu, przy zachowaniu najwyższych standardów. Wierzymy, że za osiągnięciami stoją przede wszystkim ludzie.

Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem w uruchamianiu wszelkich innych innowacyjnych i rozwojowych przedsięwzięć, a nasza rozbudowana sieć profesjonalnych kontaktów pozwala na angażowanie się w ambitne i złożone zadania.


Ren (duński) - czysty

Venture (angielski) - zaryzykować, odważyć się, zapuszczać się, przedsiębrać

Ren Ventures – czyste technologie, czyste przedsiębiorstwa


Nasze zasady pracy

Ludzie - Przedsiębiorcy oraz ich Klienci. Pracownicy.
Są najważniejsi.

Zaufanie i Etyka - Jesteśmy rzetelni. Podejmujemy wyzwania, którym możemy sprostać. Jesteśmy otwarci na dialog, szczególnie jeżeli dotyczy napotykanych trudności.

Wierzymy, że problemy są po to, by je rozwiązywać i można to robić w partnerskiej atmosferze.

Zapraszam do współpracy
Przemysław Kowalski
Prezes Zarządu