Opis inwestycji

Centrum Badawcze PAN Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Jabłonnie jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zespołów laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii odnawialnej. Oficjalne otwarcie centrum nastąpiło 17 września 2015 roku.

Infrastruktura naukowo-badawcza centrum składa się z pięciu tematycznie spójnych laboratoriów badawczych.

 • Laboratorium Technik Słonecznych
 • Laboratorium Mikrosiłowni Kogeneracyjnych
 • Laboratorium Energetyki Wiatrowej
 • Laboratorium Inżynierii Bezpieczeństwa Energetyki
 • Zintegrowane Laboratorium plus energetyczne

Dzięki współpracy z dostawcami z wielu stron świata (Nowa Zelandia, Japonia, Tajwan, Włochy, Niemcy, Szwecja) obiekt w Jabłonnie wyposażony jest w szereg montowanych po raz pierwszy w naszym kraju Odnawialnych Źródeł Energii.

Projekt

“Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w gminie Jabłonna”

Inwestor

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

Nasz wkład

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji, serwis

Zakres projektu

 • małe turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu
 • mała turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu
 • układy fotowoltaiczne – w tym zintegrowane z budynkiem, wiaty parkingowe (carporty), tracker
 • pompy ciepła – gruntowa wysokotemperaturowa z CO2, powietrzna, absorpcyjna powietrze/woda zasilana gazem
 • kolektory słoneczne – rurowe próżniowe “heat pipe”, rurowe próżniowe przepływowe, płaskie
 • kocioł biomasowy
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • układy gazowe do produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji – ogniwo paliwowe, silniki Stirlinga, silniki iskrowe, mikroturbina gazowa
 • układy biomasowe do produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji – zgazowarka biomasy z układem kogeneracyjnym na silniku iskrowym, kogeneracyjny układ na silniku Stirlinga na pellet
 • absorpcyjne układy chłodnicze wykorzystujące ciepło z kolektorów słonecznych i ciepło odpadowe ze stanowisk badawczych
 • magazyny ciepła – zbiorniki akumulacyjne wysoko i niskotemperaturowe 2x5m², magazyn TTES (Tank Thermal Energy Storage 50m³), magazyn BTES (Borehole Thermal Energy Storage), magazyn ciepła z PCM m³
 • magazyn chłodu – zbiornik akumulacyjny wody lodowej 5m³
 • stacja ładowania samochodów elektrycznych

Inwestorem przedsięwzięcia był Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.