Opis inwestycji

Obiekt położony jest w gminie Ruciane-Nida, nad jeziorem Nidzkim, w województwie warmińsko-mazurskim. Zastosowana technologia obejmuje 2 niskotemperaturowe kotły wodne opalane biomasą o mocach cieplnych odpowiednio 1000 i 800 kW. Masa każdego to blisko 20 ton. Nowoczesna ciepłownia wytwarza energię na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w ilości ok. 12 000 GJ rocznie dla blisko 740 mieszkań. Inwestycja, w połączeniu z praktycznym zastosowaniem koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego, przynosi oszczędności z tytułu dotychczasowych kosztów zaopatrzenia w energię cieplną dla osiedla rzędu 20% w skali roku. Przedsięwzięcie pozwala zredukować emisję dwutlenku węgla o ok. 1120 ton rocznie. Ciepłownia osiedlowa w Rucianem Nidzie pracuje od II kwartału 2013 roku.

Redukcja emisji dwutlenku węgla o ok. 1120 ton rocznie 

Projekt

“Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego kotłowni przy ul. Szkolnej 2 – Budowa kotłowni opalanej biomasą o mocy 1,8 MW”

Inwestor

RenCraft Sp. z o.o. na podstawie udzielonej koncesji przez Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Nasz wkład

Finansowanie, zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji, eksploatacja, dostawy energii, serwis

Zakres projektu

  • zakontraktowana sprzedaż ciepła w ilości 12 000 GJ rocznie
  • instalacja technologiczna kotłowni – 2 zautomatyzowane kotły o mocy zainstalowanej 1,8 MW, przystosowane do spalania biomasy w postaci zrębków drzewa, trocin, pelletów oraz brykietu drzewnego
  • magazyn paliwa
  • budynek kotłowni z halą kotłów
  • place i drogi wraz z ogrodzeniem terenu kotłowni
  • infrastruktura towarzysząca

Inwestorem przedsięwzięcia jest RenCraft Sp. z o.o.