Opis inwestycji

Inwestycja znajduje się w Zduńskiej Woli (województwo łódzkie), na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków. Instalację o mocy 300 kWp tworzy 1140  szt. paneli fotowoltaicznych, wykonanych w technologii polikrystalicznej. Produkowana energia elektryczna zużywana jest w całości na potrzeby własne oczyszczalni. Elektrownia słoneczna współpracuje z układem kogeneracyjnym zasilanym biogazem wytwarzanym na terenie obiektu. Instalacja działa od końca 2015 roku.

System zbierania danych oraz kontroli pracy elektrowni zintegrowany jest z nadrzędnym systemem nadzoru oczyszczalni ścieków SCADA. 

Projekt

“Budowa fotowoltaicznego źródła zasilania oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli”

Inwestor

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.

Nasz wkład

Zaprojektowanie, budowa, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji, serwis

Zakres projektu

  • wykonanie projektu technicznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami pozwoleń na budowę
  • dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej
  • dokonanie wymaganych odbiorów technicznych i ich zatwierdzenie oraz uruchomienie instalacji
  • przygotowanie terenów zielonych

Inwestorem przedsięwzięcia było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. Inwestycja została zrealizowana w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zduńska Wola – I faza”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.