Opis inwestycji

Projekt polegał na budowie wiat z panelami fotowoltaicznymi na parkingu przy budynku Zespołu Inkubatorów Technologicznych na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego. Parking oferuje ponad 80 miejsc postojowych (w tym 6 dla osób niepełnosprawnych) i posiada również dwie stacje ładowania samochodów elektrycznych. System składa się z paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy znamionowej 183 kWp. Instalacja działa od końca 2015 roku.

Projekt

„Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z carportami na parkingu ZIT wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Inwestor

Kielecki Park Technologiczny (jednostka budżetowa Miasta Kielce)

Nasz wkład

Budowa, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji, serwis

Zakres projektu

  • montaż prefabrykowanych wiat z panelami fotowoltaicznymi wraz z instalacją techniczną
  • budowa budynku na urządzenia elektryczne
  • nowe nasadzenia zieleni
  • montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych
  • usunięcie części istniejących słupów oświetleniowych i projekt nowego oświetlenia miejsc parkingowych
  • wewnętrzna instalacja elektryczna prowadzona pod powierzchnią gruntu
  • wewnętrzna instalacja teletechniczna obejmującą monitoring wizyjny parkingu prowadzona pod powierzchnią gruntu

Inwestorem przedsięwzięcia był Kielecki Park Technologiczny z siedzibą w Kielcach. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego dofinansowanego w ramach Działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.