Opis inwestycji

Kolno położone jest w województwie podlaskim, na Wysoczyźnie Kolneńskiej na Mazowszu. Projekt polegał na zaprojektowaniu i wybudowaniu systemów fotowoltaicznych na dachach 6 budynków użyteczności publicznej. Zamontowano 760 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 190 kWp.

 • Urząd Miasta Kolno – instalacja o mocy 40kW
 • Przedszkole Miejskie nr 4 w Kolnie – instalacja o mocy 20kW
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. H. Sienkiewicza w Kolnie – instalacja o mocy 30kW
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie – instalacja o mocy 40kW
 • Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu – Pływalnia w Kolnie – instalacja o mocy 40kW
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie – instalacja o mocy 20kW

Inwestycja pozwala m.in. na zmniejszenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych oraz znaczne zmniejszenie emisji CO² do atmosfery. Instalacje zostały uruchomione we wrześniu 2015 roku. 

Projekt

“Energia słoneczna pracuje dla Miasta Kolno – Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej”

Inwestor

Miasto Kolno

Nasz wkład

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji, serwis

Zakres projektu

 • roboty budowlane towarzyszące
 • infrastruktura techniczna towarzysząca
 • układ zdalnego monitoringu i sterowania w oparciu o dedykowaną aplikację wraz z niezbędnym sprzętem
 • układy pomiarowe półpośrednie dla każdej instalacji
 • monitoring wizyjny
 • rozruch elektrowni
 • przyłączenie elektrowni do sieci elektroenergetycznej
 • świadczenie usług serwisowych

Inwestorem przedsięwzięcia było Miasto Kolno. Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Aktualne parametry pracy instalacji – moc oraz produkcja energii elektrycznej