Opis inwestycji

Obiekt położony jest w miejscowości Łańsk (gmina Stawiguda), nad Jeziorem Łańskim, kilkanaście kilometrów na południe od Olsztyna. Wyeksploatowaną i kosztowną w utrzymaniu kotłownię olejową zastąpiła nowoczesne instalacja biomasowa o moc 1,2 MW wraz z układem wielkopowierzchniowych kolektorów słonecznych MegaSol (marka RenCraft) o powierzchni ponad 100 m². Kotłownia produkuje ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz podgrzewu wody basenowej i wentylacji. Naziemna instalacja solarna wspomaga przygotowanie ciepłej wody użytkowej i stałe utrzymanie temperatury wody w niecce basenu. Projekt przebudowy systemu cieplnego w obiekcie zakończył się na przełomie I i II kwartału 2013 roku.

Projekt

“Przebudowa systemu cieplnego na terenie Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego Łańsk z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

Inwestor

Centrum Usług Wspólnych w Warszawie (instytucja gospodarki budżetowej podległa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów)

Nasz wkład

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji

Zakres projektu

  • 2 zautomatyzowane kotły o mocy nominalnej min. 600 kW każdy, przystosowane do spalania biomasy w postaci zrębków drzewa, brykietów, pelletów a także słomy
  • układ przechowywania i transportu paliwa
  • układ wygarnania popiołu
  • system odprowadzania spalin
  • instalacja solarna o łącznej powierzchni 110 m²
  • urządzenia do pomiaru jakości dostarczanego paliwa biomasowego

Inwestorem przedsięwzięcia było Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Warszawie. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 6 “Środowisko przyrodnicze” Działanie 6.2. “Ochrona Środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami” Podziałanie 6.2.1. “Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.