RenBio

Energia z odpadów biodegradowalnych.

Indywidualnie zoptymalizowane rozwiązania.

Biogaz, biometan, CNG, BioLNG

Projektujemy systemy wytwarzania i utylizacji biogazu z wykorzystaniem odpadów rolniczych, przemysłowych i komunalnych. 

RenBio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jagiellońska 94
85-027 Bydgoszcz
NIP 9532619845
KRS 0000377213
REGON 340834615