Skip to main content

👀 Czy wiesz, że … ❓❓❓

👉 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach dostarcza odbiorcom prawie 1 600 000 GJ energii cieplnej
👉 krakowska #ekospalarnia utylizuje codziennie odpady przywożone z aglomeracji przez średnio 120 śmieciarek ♻️
👉 długość sieci ciepłowniczej #MPEC Kraków to prawie 1000 km, a moc grzewcza dostarczana do odbiorców to blisko 2 000 MW?
👉 Ciepłownia PEC Gliwice jest zasilana w węgiel taśmociągiem o długości 2 km, dostarczającym paliwo bezpośrednio z kopalni?
👉 PEC Gliwice realizuje budowę #parkzielonejenergii, w skład której wchodzą m.in. #ITPOK, farma kolektorów słonecznych o mocy ponad 13 MW oraz magazyn ciepła
👉 K.S. Piast Gliwice ⚽️zużywa ok. 12 000 GJ rocznie na grzanie murawy stadionu, aby spełnić standardy UEFA ❕
👉 system ciepłowniczy miasta Vojens w Danii wyposażony jest w instalację kolektorów słonecznych ☀️o powierzchni 70 000 m2 oraz sezonowy magazyn ciepła o objętości 203 000 m3, produkując ok. 50 000 MWh ciepła rocznie?
👉 instalacja nadkrytycznej pompy ciepła o mocy 2.6 MW, zasilana ciepłem z otoczenia 🌬️(powietrza) osiąga średnioroczny współczynnik sprawności (SCOP) ponad 3.0 ?
👉 temperatura ścieków 🛁🚽 na oczyszczalni waha się od ok. 10 do 25 C, co czyni je doskonałym źródłem energii dla pomp ciepła

Zrównoważona dekarbonizacja polskiego ciepłownictwa to wielkie wyzwanie – w ok. 80% jest ono oparte o źródła węglowe.
Jakkolwiek jest to zadanie ambitne, to nie jest niemożliwe, a wiele przedsiębiorstw ciepłowniczych prowadzi zaawansowane projekty zazieleniające sposób wytwarzania ciepła. Mogliśmy się o tym przekonać podczas #roadshow zorganizowanym przez DBDH oraz Ambasada Królestwa Danii w Polsce z udziałem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.
Wiedza duńskich 🇩🇰 ekspertów, wsparta ogromnym doświadczeniem z tamtejszego rynku jest nie do przecenienia! Dzięki tej współpracy uniknąć można wielu ryzyk przy wdrażaniu przedsięwzięć dekarbonizacyjnych.

Serdecznie dziękujemy organizatorom, gospodarzom, gościom i polecamy się do współpracy w Polsce.

#waste #waste2energy #odpady #biogaz #biometan #power2heat #power2x #pompyciepła #ciepłownictwo #dekarbonizacja