Skip to main content

8 Kongres Biogazu zebrał w tym roku wyjątkową liczbę gości. Wraz z SUOMEN BIOVOIMA OY prezentowaliśmy kompleksowe rozwiązania w zakresie wytwarzania biogazu i biometanu z odpadów.

Międzynarodowy zespół, z doświadczeniem zdobytym m.in. w Finlandii, Estonii, Norwegii, a także na Litwie i w Polsce potrafi zaprojektować, wykonać i uruchomić kompletne, zoptymalizowane dla każdego z Klientów, zakłady przetwarzania odpadów. Wiedza nt. integracji spektrum dodatkowych technologii wytwarzania energii takich jak ciepłownie biomasowe, przemysłowe pompy ciepła, magazyny ciepła czy systemy fotowoltaiczne pozwala nam na szersze spojrzenie na potencjał drzemiący w otoczeniu – dosłownie – Klientów.

Każdy problem to szansa!

#waste #waste2energy #odpady #biogaz #biometan #power2heat #power2x #pompyciepła #ciepłownictwo #dekarbonizacja