Skip to main content

Czy wiesz, że Polska i Niemcy współpracują w dziedzinie transformacji energetycznej? To ważne, bo dzięki temu możemy zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych, zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i poprawić jakość życia. W kwietniu 2023 r. w Warszawie odbyło się I Polsko-Niemieckie Forum Transformacji Energetycznej, na którym eksperci z Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz Deutsche Energie-Agentur omawiali najnowsze technologie niskoemisyjne, takie jak fotowoltaika, wiatr, wodór i geotermia. Forum było okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy transgranicznej. To pokazuje, że Europa staje się coraz bardziej zielona, wolna i konkurencyjna. Dowiedz się więcej o Forum – zapraszamy do lektury prezentacji tutaj.

#dekarbonizacja #sectorcoupling #consulting