Skip to main content

XXX Sympozjum Naukowo-Techniczne Wiosenne Spotkanie Ciepłowników to największa konferencja dla energetyki w Polsce, która odbywa się od 1994 roku. W tym roku, na 30. edycji, uczestnicy dyskutowali o transformacji, dekarbonizacji i nowoczesnym zarządzaniu ciepłownictwem. Konferencja składała się z 7 sesji tematycznych, 53 referatów i 2 debat. Towarzyszyły jej wystawy i gala ciepłownicza. Mogliśmy podzielić się doświadczeniami w udziale w projekcie “Ciepłownia Przyszłości” oraz poznać potrzeby polskiego sektora ciepłowniczego w zakresie dekarbonizacji.

#dekarbonizacja #sectorcoupling #projektowanie #ciepłownictwo.