Skip to main content

Na zlecenie zakładu przetwórstwa drzewnego z Podkarpacia zweryfikujemy, która z technologii wytwarzania energii elektrycznej jest korzystniejsza dla tego Kontrahenta – ciepło i prąd wytwarzane z biomasy w oparciu o pirolizę i gaz syntezowy czy też turbozespół pracujący w niskotemperaturowym obiegu ORC (Organic Rankine Cycle) zasilanym z kotła wodnego. Paliwem będzie odpad z produkcji w postaci świeżej zrębki. W analizie techniczno – ekonomicznej uwzględnimy również współpracę z istniejącą instalacją fotowoltaiczną, a także przychody w ramach schematu interwencyjnej redukcji poboru (DSR, ang. Demand Side Response). Do opracowania skorzystamy ze środowiska energyPRO oraz ze współpracy z ekspertami z EMD International A/S. Ciepło i prąd z biomasy (a także chłód!) to często doskonały sposób na opłacalną dekarbonizację. Więcej nt. przykładowej technologii, gdzie wykorzystywana jest piroliza można przeczytać tutaj.

Wkrótce damy znać o wynikach!

Jeśli zastanawiasz się nad podobnymi kwestiami w swoim przedsiębiorstwie lub instytucji prosimy o kontakt – z pewnością możemy pomóc.

#biomasa #ORC #CHP #gazsyntezowy #gasificaton #firma #JST #PSE #DSR #ZTE